คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอเชิญร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดจัดกิจกรรมโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมการค้าและความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรมแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง “กุมนึดขแมร์ : คิดแบบขแมร์” และเรื่อง “แรงงานย้ายถิ่น”

When: วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น.

Where: ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Contact: สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โทรศัพท์ 02-9426900-99 ต่อ 3051

Permalink:

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร