ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1

โครงการจัดการหลักสูตรนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ ภาษา การสื่อสาร และวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 (Language, Communication and Culture:English in a Globalised Context)

When: วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558

Where: ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์

Contact: โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โทร 056-219100 ต่อ 2205,2206

Permalink: http://eltic.nsru.ac.th/

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร