คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานนานาชาติ ประจำปี 2558

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ “Business Management International Conference 2015” ภายใต้หัวข้อ “Moving towards Business and Economic Sustainability”

When: ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558

Where: ณ เมืองพัทยา

Contact: สำนักงานคณบดี โทรศัพท์ 038-102371, 038-102397

Permalink: http://www.bbs.buu.ac.th/bmic2015

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร