คลังเก็บรายเดือน: กรกฎาคม 2015

สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จัดประชุมวิชาการนานาชาติ

สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ร่ว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

กระทรวงสาธารณสุข จัดสัมมนาวิชาการพัฒนานโยบายแห่งชาติสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการเครือข่าย ประจำปี 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “วาระครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งสถาบันสันติศึกษา”

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันประจำประเทศไทย จัดนิทรรศการการศึกษาต่อไต้หวันประจำปี 2558

ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันประจำประเทศไทย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวทุน/การศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการประชุมวิชาการ

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ