ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาประจำปี Engagement Thailand ครั้งที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ Engagement Thailand (EnT) กำหนดจัดการสัมมนา 2nd Engagement Thailand Annual Conference “University Engagement driving force to sustainability”

When: ระหว่างวันท่ี่ 27-29 สิงหาคม 2558

Where: ณ ห้องประชุมสมิหลา 2 โรงแรมบีพี สมิหลาบีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา

Contact: คุณดารีณี รักษ์ทอง โทรศัพท์ 074-317-100 ต่อ 1300

Permalink: http://www.engagementthailand.org

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร