ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่า ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือแอนิเมชั่น อันเป็นการปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์ สุจริต

When: ส่งผลงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558

Where: สำนักงาน ป.ป.ช.

Contact: ติดต่อ นายพิพัฒน์ พึ่งพาพงศ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 02-5284912 หรือ 081-3000200

Permalink: http://www.nacc.go.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวการประกวดผลงาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร