ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีกำหนดจัด 2nd National and International Conference on Humanities and Social Sciences และ 3rd ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences

When: ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 และระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2558

Where: ณ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Contact: โทรศัพท์ 02-9400232,มือถือ 092-9500889

Permalink: http://www.psaku.org

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ, ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร