ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมมือกับจังหวัดมหาสารคาม จะจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง “การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการสู่อาเซียนภิวัฒน์-โลกาภิวัฒน์”

When: ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2558

Where: ณ อาคาร 34 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหสารคาม

Contact: คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โทรศัพท์ 043-723555

Permalink:

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร