ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ TK Forum 2015

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) หน่วยงานภายในสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการประจำปี (TK Forum 2015) หัวข้อ “Library Futures:Challenges and Trends”

When: ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-17.00 น.

Where: ณ ห้องอโนมาแกรนต์ โรงแรมอโนมา ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ

Contact: ประสานงานฝ่ายวิชาการ โทร 02-264-5963-5 ต่อ 112,113

Permalink: http://tkforum.tkpark.or.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร