คลังเก็บรายเดือน: มิถุนายน 2015

ขอเชิญข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานป … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

กระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 600 ทุน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับแจ้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวทุน/การศึกษา

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราช … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการระหว่างไทย-อินเดีย ครั้งที่ 9

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พิพิธภัณฑ์ในวังหลวง:ศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ”

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา