คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ Faculty of Defence Studies and Management, National Defence University,Malaysia กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557 (The 7th International Conference on Humanities and Social Sciences) ภายใต้หัวข้อ “ASEAN 2015:Challenges and Opportunities”

When: ในระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2558

Where: ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช โฮเต็ล & รีสอร์ท

Contact: งานวิจัย และงานบัณฑิตศึกษา (ชั้น 2) อาคารบริหารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-286675,074-286718

Permalink: http://iw.libarts.psu.ac.th/conference

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร