ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ 7th Biennial Meeting of Society fo Free Radical Research-Asia

สมาคมเพื่อการวิจัยอนุมูลอิสระไทย (The Society for Free Radical Research-Thai,SFRR-Thai) ชมรมพันธุพิษวิทยาแห่งประเทศไทย (TEMs) ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมนานาชาติ 7th Biennial Meeting of Society fo Free Radical Research-Asia

When: ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2558

Where: ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

Contact: สมาคมเพื่อการวิจัยอนุมูลอิสระไทย โทรศัพท์ 086-448-8073

Permalink: http://www.sfrr-thai.net และ http://www.sfrrasia2015.com

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร