ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด,Jena University (Germany),Curtin University (Australia),Shinshu University (Japan),Vinh University (Vietnam),National University of Laos (Laos),Waseda University (Japan),and Lunghwa University of Science and Technology (Taiwan) จะจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค “ฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม” (The 5th International Conference on Sciences and Social Sciences 2015:Research and Innovation for Community and Regional Development “Celebrating the 90th Anniversary of Rajabhat Maha Sarakham University and the 150th Anniversary of Maha Sarakham Province”)

When: ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2558

Where: ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Contact: สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 043-722118, ต่อ 319,320

Permalink: http://research.rmu.ac.th/icsss2015

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร