คลังเก็บรายเดือน: พฤษภาคม 2015

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทค … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการประกวดผลงาน

ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบ “ตราสัญลักษณ์” (Official Logo) และ “สัตว์นำโชค” (Mascot)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รั … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการประกวดผลงาน

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ Faculty of Defence … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ จัดงานประชุมวิชาการ TK Forum 2015

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) หน่วยงา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับบุคลากรทางการศึกษา”

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมห … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา