มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (วิชาการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (วิชาการ) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

When: ระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 15 มิถุนายน 2558

Where: ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Contact: กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ อาคารอัมรินทร์พิทักษ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โทรศัพท์ 056-219100-29 ต่อ 1114

Permalink: http://www.nsru.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวรับสมัครงาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร