คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ University of Sultan Zainal Abidin ประทเทศมาเลเซีย จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Languages 2015 ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Striving for Excellence:Overcoming Challenges in Language Teaching,Learning and Research”

When: ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2558

Where: ณ Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย

Contact: สำนักงานเลขานุการ โทร.0 7333 1304

Permalink: http://www.icois2015.com

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร