มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ครั้งที่ 2

When: ในระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 19 มิถุนายน 2558

Where: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Contact: คณะศิลปศาสตร์ โทร.045-353700

Permalink: http://www.la.ubu.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวทุน/การศึกษา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร