สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง “สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ในวันสหวิทยาการครั้งที่ 4 เรื่อง “สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน” (Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress on “Interdisciplinary Research and Sustainable Development”)

When: ในระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2558

Where: ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Contact: สำนักงานประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา โทร 02-610-5297

Permalink: http://www.inrit-2015.com

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร