ขอเชิญส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 5”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดจัดประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 5” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวัฒนธรรมของนักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาทั่วไป และเป็นการเปิดโอกาสให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นด้านวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางสู่สาธารณชน

When: ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558

Where: ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

Contact: สถาบันวัฒนธรรมศึกษา โทร 0 2247 0013 ต่อ 1308-10,1315

Permalink: http://www.culture.go.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร