ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ รุ่นที่ 2

คณะเทคโนโลยีิอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะจัดโครงการบริหารวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ รุ่นที่ 2” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบและหลักการปฏิบัติงานพัสดุข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานพัสดุ แนวทางป้องกัน รวมทั้่งกรณีศึกษาที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานพัสดุ

When: ในระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558

Where: ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพมหานคร

Contact: สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 02-160-1435,1438 ต่อ 14-26

Permalink:

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร