ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพิ่มคุณค่า ตำรา และหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา”

สำนักพิมพิ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มคุณค่า ตำรา และหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์พัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มคุณค่าในการเขียน การผลิต และการเผยแพร่หนังสือวิชาการให้มากขึ้น

When: ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2558

Where: ณ โรงแรมซิตี้ บีช รีสอร์ท หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

Contact: งานส่งเสริมการผลิตและการตลาด ติดต่อ นายประสิทธิ์ จิตรบุญ/นางสาวเบญจมาศ โคตรชา โทร 02-218-3236, 02-218-3259

Permalink: http://www.ChulaPress.com

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร