ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” เพื่อให้คณาจารย์ผู้ทำหน้าที่นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษาของอุดมศึกษาไทย เข้าใจกระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษา

When: ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2558

Where: ณ เขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Contact: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 044-611221 ต่อ 3219, 3211

Permalink:

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร