เรียนเชิญร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และวันสูงอายุแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะจัดงานในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2558 “พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และวันสูงอายุแห่งชาติ” อนึ่งเพื่อเป็นการร่วมกันเป็นเจ้าภาพจึงขอเรียนเชิญท่านร่วมจัด อาหาร เครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์) ตามที่เห็นสมควร

When: วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558

Where: ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Contact: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โทร 043-725437

Permalink: http://www.rmu.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร