ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์ โลกาภิวัฒน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน”

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 เรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์ โลกาภิวัฒน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่างๆ ทางพัฒนบริหารศาสตร์

When: วันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 09.00-17.00 น.

Where: ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

Contact: สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-727-3300

Permalink: http://conference.nida.ac,th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร