ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 2

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อการศึกษาภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 (2nd International Conference on Language, Literature, and Cultural Studies) โดยจัดให้มีการเผยแพร่นำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

When: ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558

Where: ณ โรงแรม A-ONE The Royal Cruise เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

Contact: ภาควิชาภาษาตะวันตก โทร 038-102222 ต่อ 2355

Permalink: http://western.buu.ac.th/icllcs2015

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร