ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาส่งเสริมสถานศึกษา 3D

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาส่งเสริมสถานศึกษา 3D โดยมีการจัดการเรียนรู้ ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด

When: ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2558

Where: ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารวิทยบริการฯ

Contact: แผนกงานพัฒนานักศึกษา ผู้ประสานงาน นางสาววันลัดดา เคนหงษ์ โทร.081-9657809

Permalink:

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร