สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยคณะกรรมการ สาขาปรัชญา กำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวทางการวิจัยวรรณศิลป์ในภาษาและวรรณกรรมไทย” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของกระบวนการศึกษาวรรณศิลป์ในภาษาและวรรณกรรมไทยที่มีอยู่ในภาคกลางและท้องถิ่น

When: ระหว่งวันที่ 2-3 เมษายน 2558

Where: ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

Contact: กลุ่มวิทยาการและสภาวิจัยแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 557, 590, 445 มือถือ 081-7022238

Permalink: http://www.opm.go.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร