มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) กำหนดจัดการประชุมวิชาการและกำหนดให้มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (ปขมท.) ประจำปี พ.ศ.2557 เรื่อง การปฏิรูปตนเองในทศวรรษที่ 21

When: ระหว่งวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558

Where: ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Contact: นายรัชชนนท์ แกะมา กองคลัง สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 045-353-028 หรือ 084-2871345

Permalink: http://Cuast58.ubu.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร