แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2558

โรงพยาบาลได้จัดทำโครงการ “ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ” โดยออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี กลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจำแก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในจังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค

When: ในวันที่ 9 เมษายน 2558 แจ้งความประสงค์ต่อกองบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558

Where: ณ งานตรวจสุขภาพคลินิก อำเภอเมือง อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลมหาสารคาม

Contact: กองบริหารงานบุคคล โทร 311, 411

Permalink:

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร