ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z” (T&L for Gen Z) รุ่น 2

สถาบันคลังสมองของชาติ ได้กำหนดจัดหลักสูตร “การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z” (T&L for Gen Z) รุ่น 2 ขึ้นเพื่อให้อาจารย์ และผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยได้ทำความเข้าใจกับลักษณะเฉพาะ และพฤติกรรมของนักศึกษา Generation Z และเรียนรู้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูง

When: ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2558

Where: ณ ห้องบอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริ้นซ์เซส กรุงเทพฯ

Contact: โทรศัพท์ 02-640-0461 ต่อ 132

Permalink: http://www.knit.or.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร