สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรมคอมพิวเตอร์ 10 หลักสูตร

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดทำโครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก ประจำปี 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บุคคลที่สนใจ จำนวน 10 หลักสูตร

When: ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

Where: ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 27.03.10 ชั้น 2 อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร 27) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Contact: งานฝึกอบรมและบริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 2723

Permalink: http://www.ittrain.nrru.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร