ขอเรีนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “บทบาทสถาบันอุดมศึกษากับการจัดการอาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ รุ่น 2”

สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ เครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network)และองค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ (Voluntary Service Oversea:VSO) เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทสถาบันอุดมศึกษาในสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ จึงกำหนดจัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “บทบาทสถาบันอุดมศึกษากับการจัดการอาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ รุ่น 2” (Volunteer Management in Disaster 2)

When: ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558

Where: ณ ห้องปทุมวัน ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

Contact: โทรศัพท์ 02-640-0461 ต่อ 124 (สุภากรณ์) และ 103 (สุกัญญา)

Permalink: http://www.knit.or.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร