สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม” รุ่น 2

สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดหลักสูตร “ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม” (Research & Innovation Executive Programme) รุ่น 2 เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัย

When: ระหว่างวันที่ 5-10 เมษายน 2558

Where: ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

Contact: นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์ โทรศัพท์ 02 640 0461 ต่อ 110

Permalink: http://www.knit.or.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร