ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ เครือข่ายสถาบันทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศรังสิต และสถาบันวิชาการไทยวิจัยพัฒนาการจัดการ มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับอาเซียน ครั้งที่ 1 (1st ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences) เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยสำหรับคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

When: ระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2558

Where: ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Contact: สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 092-9500889

Permalink: http://www.facebook.com/ACHSS.PSAKU และ http://www.facebook.com/NGC

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร