สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมวิชาการประจำปี 2558

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 เรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์ โลกาภิวัตย์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน” วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่างๆ ทางพัฒนบริหารศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การบริหารเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ

When: วันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 17.00 น.

Where: ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Contact: สำนักงานเลขานุการสำนัก โทร 02-727-3300

Permalink: http://conference.nida.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร