คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ University Utara Malaysia ประเทศมาเลเซีย กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Innovation and Sustainability 2015 ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Strengthening the ASEAN Community for the Global Challenge” เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย

When: ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558

Where: ณ จังหวัดเชียงใหม่

Contact: สำนักงานเลขานุการ โทร.0 7333 1304

Permalink: http://www.icois2015.com

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร