มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน จัดทำหลักสูตรปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน (Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages) และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับครู นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโทด้วยทุนการศึกษาสถาบันขงจื๊อ ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน และศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวนทั้งสิ้น 25 ทุน

When: เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2558

Where: ณ มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Contact: สถาบันขงจื๊อ โทร 02-473-7000 ต่อ 1741

Permalink: http://www.bsru.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวทุน/การศึกษา และติดป้ายกำกับ , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร