คลังเก็บรายเดือน: กุมภาพันธ์ 2015

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z” (T&L for Gen Z) รุ่น 2

สถาบันคลังสมองของชาติ ได้กำหนดจัดหลักสูต … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา | ติดป้ายกำกับ ,

ขอเรียนเชิญส่งบทความลงวารสารบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มข.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ | ติดป้ายกำกับ ,

เรียนเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดการพูดต่อหน้าที่ชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจะจัดการประกวดการ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการประกวดผลงาน

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรมคอมพิวเตอร์ 10 หลักสูตร

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราช … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา | ติดป้ายกำกับ , ,

ขอเรีนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “บทบาทสถาบันอุดมศึกษากับการจัดการอาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ รุ่น 2”

สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ เครือข่ายจ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา | ติดป้ายกำกับ , ,

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Burma/Myanmar Studies

ศูนย์อาเซียนศึกษา ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ | ติดป้ายกำกับ