เชิญเข้าร่วมโครงการภูมิปัญญาอาศรมกึ่งทศวรรษภูมิปัญญาศึกษา

ชุมนุมวรรณศิลป์ หลักสูตรวิชาภาษาไทย สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการภูมิปัญญาอาศรม:กึ่งทศวรรษภูมิปัญญาท้องถิ่นศึกษา มีการบรรยายพิเศษเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นศึกษาและการแสดงละครพื้นบ้าน ประกอบ แสง สี เสียง เรื่อง ขูลูนางอั้ว

When: วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30-12.30 น.

Where: ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Contact: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โทร 042-970026

Permalink: http://edu.snru.ac.th/

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร