ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดแข่งขันศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะจัดโครงการศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะมีกิจกรรมการประกวดแข่งขัน 4 รายการ ได้แก่ การประกวดร้องเพลงและหางเครื่องเพลงส้มตำ การแข่งขันตำส้มตำ การประกวดระบำอาเซียนสร้างสรรค์ และการประกวดเพศที่สามสร้างสรรค์

When: ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2558

Where: ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Contact: งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คุณ จุฑามาศ ฉิมช้าง โทร 089-0556489

Permalink: Email:human_Tru@hotmail.co.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวการประกวดผลงาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร