เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 ขึ้น ระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)” เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการและยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน

When: ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558

Where: ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์

Contact: กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย โทรศัพท์ 02-579-4068 และ 02-561-2445 ต่อ 531

Permalink: http://www.researchexpo.nrct.go.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวการประกวดผลงาน และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร