ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันสักวากลอนสดระดับมัธยมศึกษา/อุดมศึกษา (ระดับชาติ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี กำหนดจัดงานประจำปี “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 14 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

When: ระหว่างวันที่ 14-22 กุมภาพันธ์ 2558

Where: ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จันทบุรี

Contact: สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี โทร 0 3930 7268

Permalink:

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวการประกวดผลงาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร