สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญชมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2558

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีระดับชาติให้หน่วยงานที่ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ได้นำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคม ชุมชน โดยใช้ผลงานประดิษฐ์คิดค้น

When: ระหว่างวันที่ี 2-5 กุมภาพันธ์ 2558

Where: ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ ๙) เมืองทองธานี

Contact: กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย โทร 02-579-2288,02-561-2445 ต่อ 530,539 และ 516

Permalink: http://www.inventors.nrct.go.th และ http://rrm.nrct.go.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร