ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ

สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL) จะจัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง English Language Education in Asia:Reflections and Directions เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ผู้วางนโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เสนอแนวคิดและแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยภาษาอังกฤษ เพื่อให้เน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตอบรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

When: ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2558 เวลา 08.00-17.00 น.

Where: ณ โรงแรม Ambassador hotel กรุงเทพฯ

Contact: โทร 088-2673976

Permalink: http://www.thailandtesol.org/

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร