ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 7

สถาบันคลังสมองของชาติ จัดอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 7 วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการคณะ สำนักวิชา วิทยาลัย ส่วนงาน และสถาบันในการบริหารงาน

When: ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2557

Where: ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพฯ

Contact: โทรศัพท์ 02-640-0461 ต่อ 101 คุณฉันทลักษณ์ ,108 คุณจริยา

Permalink: http://www.knit.or.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร