ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาของศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดการเสวนา ในหัวข้อ “ล่ามคือใคร…ใครคือล่าม” วัตถุประสงค์เพื่อให้และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการล่ามในประเทศไทย

When: ในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น.-16.30 น.

Where: ณ ห้อง 129 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Contact: ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-4414-140 ต่อ 1106

Permalink: aa.la.mu@hotmail.com

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร