ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการและลงพื้นที่ภาคสนาม เรื่อง “ไทย-พม่าศึกษา:ในกรอบประชาคมอาเซียน”

มูลนิธิตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มหาวิทยาลัยนเรศวร และหน่วยงานต่างๆ กำหนดจัดงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ไทย-พม่าศึกษา:ในกรอบประชาคมอาเซียน” เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับไทย-พม่าศึกษาในมิติด้านด่างๆ

When: วันที่ 18-19 ธันวาคม 2557

Where: ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

Contact: คุณกิตสุนี รุจิชานันทกุล โทร.02-424-5768,02-433-8713

Permalink: http://www.textbooksproject.com

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร