คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ “HOS Fair”

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การท่องเที่ยวและการโรงแรม “HOS Fair” ครั้งที่ 3 ซึ่งจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

When: ในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557

Where: ณ อาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เขตพื้นที่ในเมือง)

Contact: คุณบุษบา บุตรดา และคุณเสาวลักษณ์ ธารีพุฒ โทรศัพท์ 043-970754

Permalink: http://hos.msu.ac.th/hos/

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร