สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “นักวิชาการเพื่อสังคม” รุ่นที่ 2

สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดหลักสูตร “นักวิชาการเพื่อสังคม” รุ่นที่ 2 หรือ Socially-engaged Scholarship for Academics ขึ้นเพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยในการทำงานเพื่อสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านผู้มีประสบการณ์ตรงและการลงมือปฏิบัติจริง

When: ส่วนที่ 1 แนวคิดและเครื่องมือการทำงานวิชาการเพื่อสังคม รวมทั้งการเขียนข้อเสนอโครงการ
ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน 20,000 บาท ต่อท่าน ปิดรับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม 2557
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิชาการเพื่อสังคม รวมทั้งการเขียนบทความและการเผยแพร่ผลงานวิชาการเพื่อสังคมลักษณะอื่น
ระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2558 ณ โรงแรมปทุมวันพริ้นเซส กรุงเทพฯ
ค่าลงทะเบียน 20,000 บาท ต่อท่าน ปิดรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2557

Where: สถาบันคลังสมองของชาติ

Contact: นางสาวณราพร ธีรกัลยาณพันธุ์ โทร.02-640-0461 ต่อ 106

Permalink: http://www.knit.or.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร