มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการประเพณีธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ ครั้งที่ 17

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการประเพณีธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ ครั้งที่ 17 เรืื่อง “ความเป็นธรรมในสังคม:เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

When: ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557

Where: ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Contact: คุณอิศราภรณ์ ใจกล้า โทร 02-564-4440 ต่อ 1812

Permalink: http://www.research.tu.ac.th/public/news.do?

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร